Föranmälan

Notera att vi enbart kan hantera ansökningar vars prövningsdatum enligt Nationella planen för vattenkraft (NAP) ligger som mest 36 månader fram i tiden. Om du har ett senare prövningsdatum ber vi dig därför att återkomma.

För att vi ska kunna kvalificera din ansökan till Vattenkraftens Miljöfond behöver vi få in grundläggande information om din vattenkraftsanläggning. Du behöver även skicka in registreringsbevis, beslut om anmälan till NAP samt eventuell fullmakt.

Kontaktuppgifter

Anges i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX.

Företag

Ange namn på det företag som är verksamhetsutövare, och som kommer att vara sökande i domstol samt mottagare av ersättning från Vattenkraftens Miljöfond.
Anges i formatet XXXXXX-XXXX.

Kraftverk

Max 100 tecken
Information om vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör får du från Länsstyrelsen i ditt län. Det är prövningsgruppens nummer som ska anges.
Till exempel: 20_1

Filer

Ladda upp ett registreringsbevis från Bolagsverket som styrker din rätt att företräda företaget. För enskilda firmor ska registreringsutdrag från Skatteverket laddas upp. Registreringsbeviset eller registreringsutdraget ska inte vara äldre än 3 månader.
Dokument som styrker att din anläggning är antagen till den Nationella planen för vattenkraft. I dokumentet ska även prövningsgruppen som anläggningen tillhör framgå.
Personuppgiftspolicy
Allmänna vilkor
Härmed åtar sig verksamhetsutövaren att följa de allmänna villkoren och är medveten om att avsteg från de allmänna villkoren kan innebära att finansiering från Vattenkraftens Miljöfond helt eller delvis nekas.